Đã Trao

Hỗ trợ khách hàng, Hỗ trợ màn hình, Mô tả sản phẩm, Đọc bông, Viết báo cáo Job by rafiqul28

Hi,

How are you? I am not so will. I fill tension today. Please help me

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Hỗ trợ màn hình, Mô tả sản phẩm, Đọc bông, Viết báo cáo

Xem thêm: project homework java help, project ejb need help, please help ajax struts, please help decode ioncube, dotproject project custom sort, please help zip code

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1734691

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

Cstobing

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
2.4