Đang Thực Hiện

Custom Project Jul 3 2012 11:52:45

design an integrated telecom site connected to a2billing with data sharing with clients

Kỹ năng: Excel, Thiết kế đồ họa, HTML, Javascript, MySQL

Xem thêm: site design telecom, custom sharing, telecom site design project, telecom project, custom a2billing, a2billing project design, a2billing design, project sharing, a2billing custom, a2billing project, kingspoint data services clients, dotproject project custom sort, project telephone billing system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1734865

Đã trao cho:

Girishmurani

Hired by the Employer

$400 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0