Đang Thực Hiện

Xử lí dữ liệu, Quản trị cơ sở dữ liệu Job by erzium

Hi friend, we need the database that we talked about, tell us something please

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Quản trị cơ sở dữ liệu

Xem thêm: tell friend project, project tell friend, need friend requests, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) barcelona, Spain

Mã Dự Án: #1735387

Đã trao cho:

diamond247

Hired by the Employer

$190 USD trong 30 ngày
(38 Đánh Giá)
6.2