Đã Trao

Thiết kế đồ họa, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web Job by telorum31

We need a simple web page for a just starting Public Relations Firm located in Sydney

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: web relations, need public relations, web public relations, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1735488

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

best1

Hired by the Employer

$150 AUD trong 7 ngày
(244 Đánh Giá)
9.7