Đã Trao

Android Job by franceTel

créer une appliaction android

Kỹ năng: Android

Xem thêm: android copy project, appliaction, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) France

Mã Dự Án: #1736584

1 freelancer đang chào giá trung bình €3500 cho công việc này

spadass

Hired by the Employer

€3500 EUR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0