Đã Trao

eCommerce, Joomla Job by hammadhaleem

i wanted to get a small website with eCommerce , of some kind in Joomla !

what would be the expected budget , i can negotiate on the payment

reply soon

Kỹ năng: eCommerce, Joomla

Xem thêm: ecommerce small project, ecommerce small project joomla, ecommerce custom, ecommerce website wanted, custom ecommerce project, wanted ecommerce, small ecommerce joomla, kind ecommerce, small joomla ecommerce website, wanted joomla website, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, joomla website wanted, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1737119

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

itcslive

Hired by the Employer

₹5000 INR trong 15 ngày
(149 Đánh Giá)
7.6