Đang Thực Hiện

Quản trị hệ thống Job by heidearm

Server administration

Updates

Add new domains and IPs

Kỹ năng: Quản trị hệ thống

Xem thêm: server 2012 administration, domains ips, heidearm, administration project, add ips, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) pasig, Philippines

Mã Dự Án: #1737362

Đã trao cho:

TheAce

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(95 Đánh Giá)
6.3