Đã Hủy

Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java, Kiến trúc phần mềm Job by ggafa

hi,

A month ago you did my assignment re Cubic equation solver, my tutor would like more documentation. Will you help me out/ please state how long it will take and how much it will cost me? regards ggafa

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: equation solver, ggafa, tutor project, month assignment, assignment solver, documentation project, cubic equation solver, setup project custom user interface, project assignment help, dotnetnuke custom help system, payroll project class help, project description help desk system, open source project needing help, custom help system excel vba, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, wordpress custom fields will display post

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Mosta, Malta

ID dự án: #1737401

1 freelancer đang chào giá trung bình €10 cho công việc này

diepbp

Hired by the Employer

€10 EUR / giờ
(142 Nhận xét)
6.4