Đã Hủy

Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java, Kiến trúc phần mềm Job by ggafa

hi,

A month ago you did my assignment re Cubic equation solver, my tutor would like more documentation. Will you help me out/ please state how long it will take and how much it will cost me? regards ggafa

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: equation solver, ggafa, tutor project, cubic equation solver, dotnetnuke custom help system, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Mosta, Malta

Mã Dự Án: #1737401

1 freelancer đang chào giá trung bình €10 cho công việc này

diepbp

Hired by the Employer

€10 EUR / giờ
(142 Đánh Giá)
6.4