Đã Trao

Lập trình C Job by yasirweb

sorry bro i cant send u msg as i dont know how to cause i am new here.

so the plan is

i will give u a linux server. you will set it up and start hosting. and we will have share in hosting.

i will pay for server.

Kĩ năng: Lập trình C

Xem nhiều hơn: project hosting server, project linux server, start hosting, server hosting project, linux custom, linux server project, pay share server, project plan server, start plan project, set start page, deployment project custom license number, free project manager linux windows, set webcam pay site, dotproject project custom sort, set start page script, javascript set start page, create custom linux iso image, set start page javascript, minimal custom linux distribution

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Islamabad, Pakistan

ID dự án: #1737886

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

betatesting

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0