Đã Trao

YouTube Job by Moukalati

Hi Again,

I need a further 100,000 youtube views.

same as last time,

Duration: over 1 month.

payment : $100

50% milestone.

please let me know if you would like to accept.

ready asap.

Kỹ năng: YouTube

Xem thêm: youtube views month, youtube views asap, moukalati, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1737898

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

RockingExpert

Hired by the Employer

$100 AUD trong 30 ngày
(676 Đánh Giá)
7.7