Đã Trao

Visual Basic Job by Nadeem21

â?¢ Financial Accounting System (A/P, A/R , General Ledger)

â?¢ Payroll and Human Resource Management Systems

â?¢ Material Management System (Purchasing & Stores)

â?¢ Point of Sales (POS)

â?¢ Schedule Planning & Monitoring System

â?¢ Housing Societies Management System

â?¢ Hotel Management Systems.

â?¢ Documents Scan & Storage System

â?¢ Industrial Production System

â?¢ Departmental Stores Management System

â?¢ Medical Store Management System

â?¢ Taxation Control & Management System

â?¢ Advertising & Publicity Control System

â?¢ Tendering & Payments Control System

â?¢ Collections Management System

Kỹ năng: Visual Basic

Xem thêm: human advertising, financial accounting systems, accounting pos, payroll accounting system, ledger accounting, taxation, taxation accounting , systems hotel, stores management, schedule project, publicity, project schedule, project planning, production planning, medical store management, material planning, ledger, human resource project, hotel sales, general ledger, financial p, custom r, accounting taxation, project financial management system, pos material

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #1738583

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

creatorul

Hired by the Employer

$35 USD / giờ
(71 Đánh Giá)
7.0