Đã Trao

Custom Project Jul 5 2012 12:40:47

Hi are you able to teach C++ to someone with zero programming skils. I need it for my studies in Finance. Thank you

Kỹ năng: Lập trình C++, Tài chính, Thị trường thương mại

Xem thêm: project finance, finance project, deployment project custom message, project ejb need help, project outsource need developer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) eastleigh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1738753

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

tatapuiu

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(61 Đánh Giá)
5.8