Đã Trao

Business Catalyst, CMS, HTML, HTML5, Thiết kế trang web Job by Jeigar

Hey mate! Could you please email me? I just need a basic site set up, iv got nearly everything supplied just need it put together. [url removed, login to view]@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Business Catalyst, CMS, HTML, HTML5, Thiết kế trang web

Xem thêm: mate, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bendigo, Australia

Mã Dự Án: #1739053

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

Ganeai

Hired by the Employer

$250 AUD trong 7 ngày
(10 Đánh Giá)
5.2