Đã hoàn thành

Giỏ hàng mua sắm Job by Koriati

Admin Panel: [url removed, login to view]

Admin Username: admin

Admin Password: hldYrqM8

[url removed, login to view]

Username gogizmocom

Password Thalia74!

Kĩ năng: Giỏ hàng mua sắm

Xem nhiều hơn: ipage, gizmo, gizmo username password, custom panel, custom admin panel, project custom control add net, controlpanel, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Pincourt, Canada

ID dự án: #1739138

Được trao cho:

ntiersolutions

Hired by the Employer

$55 USD trong 2 ngày
(84 Đánh Giá)
6.2