Đã Trao

Đăng báo Job by sicnahrf

I have 250 pages i want someone to rewrite them, i will Provide you .JPEG (Image Files), Which You have to Convert In MS-word File by typing only if you use any software you will not be paid.

Kỹ năng: Đăng báo

Xem thêm: jpeg convert word project, image word typing project, typing image word project, jpeg project, 250 pages project, file typing word project, pdf file typing word, word file project, jpeg word typing project, convert jpeg word project, project word file, image word project, image typing project, typing project paid, typing project pfd word, typing project images word, jpeg word project, project convert word image, rewrite f, project definition word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #1739202

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

weoferjaov

Hired by the Employer

$750 USD trong 31 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0