Đã Trao

Custom Project Jul 5 2012 17:21:34

Hi i am looking for someone who can teach me C++ and Java online. Thank you

Kỹ năng: Giáo dục & Gia sư

Xem thêm: teach java, online java project, java project bid online, java beginner looking project, online payments java project, online examination java project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) eastleigh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1739231

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

dobreiiita

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(66 Đánh Giá)
5.6