Đã Trao

Nhập liệu, Excel, Đăng tải video Job by kazi1982

Dear Sir,

I have completed more task as you need,but i have no sample data to show [url removed, login to view] Hard Disk was crushes.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Đăng tải video

Xem thêm: hard disk, hard disk data retention servers, setup project custom user interface, free small project php update data database, dump hard disk firmware, custom export data quickbooks, show custom mysql data google maps, project assembly fix hard disk, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, wsdl project help staffingemployee data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1739574

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

venugopalchari

Hired by the Employer

$300 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0