Đã Hủy

Adobe Flash, Flex, PHP Job by alexfa

Ð?Ñ?ивеÑ?б Ñ? видел Ñ?воÑ? Ñ?Ñ?авкÑ? на Ñ?акÑ?Ñ? Ñ?емÑ?...

....."We are looking for a COMPLETE ready-made PAY-PER-VIEW / PAY-PER-MINUTE WEBCAM CHAT script, PHP / MySQL / Flash Media Server or RED5 based.

Please bid only if you have a ready script developed and available for sale. Please provide a working demo in PMB.

No pirated commercial scripts please, we know all available commercial scripts on the market! "......

Ð?Ñ?ли еÑ?Ñ?Ñ? гоÑ?овÑ?й ваÑ?ианÑ?, Ñ?огда гоÑ?ов обÑ?Ñ?диÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о.

Kĩ năng: Adobe Flash, Flex, PHP

Xem nhiều hơn: php scripts for sale, eth, custom scripts, php micro project, webcam chat pay, micro project, script webcam pay per, webcam pay per, red5 chat script, chat pay per view, plusmn, pay per view media script, media server php script, mysql flash media, webcam based project, mysql chat script, red5 media, flash media server per per view, flash webcam pay per view, flash pay per view, red5 webcam chat flash, flash micro, pay per minute flash chat, custom scripts sale, chat webcam php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Moscow, Belarus

ID dự án: #1739948

1 freelancer đang chào giá trung bình $800 cho công việc này

flash2you

Hired by the Employer

$800 USD trong 5 ngày
(175 Nhận xét)
7.6