Đang Thực Hiện

Xử lí dữ liệu, Web Scraping Job by jonhungerford

Mustafa:

As discussed, list research and cleaning.

Regards

Jon

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Web Scraping

Xem thêm: jon n, mustafa, jon, cleaning research, project cleaning, research custom project, cleaning project, list research project, setup project custom, free project dry cleaning, deployment project custom message, excel project data cleaning, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Kunda Park, Australia

Mã Dự Án: #1740188

Đã trao cho:

MustafaSR

Hired by the Employer

$270 AUD trong 4 ngày
(24 Đánh Giá)
4.6