Đã Trao

Custom Project Jul 6 2012 14:38:26

Hi, this is the first time I use this website. How do I contact you to discuss the process and how do I guarantee safeguarding myidea?

Kỹ năng: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development, Objective C

Xem thêm: setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort, project management process ppt

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1740262

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

techcity

Hired by the Employer

$15 AUD / giờ
(94 Đánh Giá)
8.5