Đang Thực Hiện

Biên tập, Đọc bông Job by Khuraam

Hi,Stephen

This project is for editing/proofreading 20 articles (500 words each) for $20.

please let me know if you can provide me 20 articles in 24 hours.I'll create milestone.

Many more to come in next couple of days.

Regards.

Kỹ năng: Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: couple editing, editing proofreading articles, custom module create joomla, proofreading editing hours, form custom delphi create, custom control create programatically, custom dotnetnuke create user, custom shirt create software

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Rawalpindi, Canada

Mã Dự Án: #1740347

Đã trao cho:

bret444

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(78 Đánh Giá)
5.4