Đã Hủy

Custom Project Jul 6 2012 02:33:01

Need a webcam chat friend. No nudity required. Payment rates can be discussed. Timing can be flexibly discussed according to convenience. No personal information or photos exchanged. Privacy guaranteed. Message me your queries if any.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, XXX

Xem nhiều hơn: webcam photos, guaranteed project, webcam friend, nudity chat, need friend chat, nudity webcam, personal friend required, timing chat, custom webcam, webcam rates, personal webcam photos, chat friend, payment webcam chat, webcam chat payment, custom chat, deployment project custom message, install project customer information form, setup project customer information, setup project custom user interface, personal webcam, webcam personal, project webcam, vbnet 2002 project employee information system, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

ID dự án: #1740430

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

jmw40

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0