Đã Hủy

Custom Project Jul 6 2012 02:51:06

Looking for a female chat friend with webcam. Face can be hidden. No nudity. For long term. Rates and timing can be discussed over. Please send in your queries before acceptance.

Kỹ năng: Mô tả sản phẩm

Xem thêm: webcam friend female, webcam looking friend, webcam friend, looking female friend chat, chat female friend, female friend, webcam looking female, chat female, female chat webcam, face project, webcam face, timing chat, female webcam chat, custom webcam, webcam chat female, webcam rates, webcam term, webcam female chat, chat friend, custom chat, custom wordpress rates, deployment project custom message, discussed please proceed, project webcam, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

Mã Dự Án: #1740460

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

Omniya

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(33 Đánh Giá)
5.0