Đã Hủy

Hỗ trợ màn hình Job by najamkhurshidi

I want to know you that, are you still continue your work on below mention project or Employer told you to hold down b/c I am also a winner of this project but employer holding me for security issue before start of this project.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Hỗ trợ màn hình

Xem thêm: freelancer holding, freelancer agent, customer support agent, shoppingcart projects, freelancer employer, html project support, project agent, web security freelancer, security web freelancer, customer support project, custom effects projects

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1740894

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

imuetinyan

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0