Đã Trao

Custom Project Jul 6 2012 19:07:52

i want this work i have time am good wrighter and speed typing if u want am here in eny time u want ask me what u want i will be do it let me do that

thanks for u time

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: typing speed work, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, typing speed rating good excellent, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) al-zgzgzgg, Saudi Arabia

ID dự án: #1741459

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

itwork1985

Hired by the Employer

$250 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0