Đã Trao

Custom Project Jul 6 2012 19:21:09

if u let me do it am soo happy am good typing speed and honestly work am looking for work ask me about u project i have time for this job

thanks for u're time

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: project job recruitment java, project job stress, matlab project job, php project job, marketing project job board, tripti project job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) al-zgzgzgg, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1741479

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

atifaslam958

Hired by the Employer

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0