Đã hoàn thành

Quảng cáo trên Facebook Job by timbuftett

I need 600 apps vote for competition

Process of vote :

[url removed, login to view] to link

[url removed, login to view] apps

3. Like page

[url removed, login to view] my name Ng siu ki

complete.

Want fast vote.

Low bid win the project.

The link

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: win project, facebook apps project, ki , win facebook vote competition, vote facebook apps, facebook apps competition, facebook vote project, facebook vote apps, process facebook competition, vote competition, win facebook competition, competition apps facebook, link low competition, custom apps, facebook competition vote, bid win, vote win, 600 facebook, project competition, apps win, allow vote, low bid auction, unique low bid auction php, script unique low bid auction, low bid auctions

Về Bên Thuê:
( 403 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

ID dự án: #1741501

Được trao cho:

kirifm

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(342 Đánh Giá)
6.6