Đang Thực Hiện

Quảng cáo trên Facebook Job by timbuftett

I need 600 apps vote for competition

Process of vote :

[url removed, login to view] to link

[url removed, login to view] apps

3. Like page

[url removed, login to view] my name Ng siu ki

complete.

Want fast vote.

Low bid win the project.

The link

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: win project, facebook apps project, ki , vote facebook apps, facebook vote project, facebook vote apps, custom apps, bid win, vote win, 600 facebook, apps win, allow vote, low bid auction, low bid auctions, want complete clone sugarrhymecom, custom development bid, project vote, bid fast reveiws, low bid auction software, auctions low bid wins

Về Bên Thuê:
( 403 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1741501

Đã trao cho:

kirifm

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(342 Đánh Giá)
6.6