Đã Trao

Custom Project 08 Jul 2012 09:52:45

hi m new here. can you plz guide me.

m engineering student and on vacations now a days. so need guidance from xperienced person lyk you

Kỹ năng: Research Writing

Xem thêm: project engineering student, engineering student, vacations, project ejb need help, project outsource need developer, matlab project done days, dotproject project custom sort, project student

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) abbottabad, Pakistan

Mã Dự Án: #1742329

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

pavi87june

Hired by the Employer

$50 USD trong 5 ngày
(314 Đánh Giá)
7.3