Đã Hủy

Custom Project Jul 7 2012 18:28:45

Hello, you contacted me about a help desk role. I'm looking for someone who can offer help desk support via Zendesk and GotoAssist (Citrix) . I would pay you per support email/call. Regards, Brad

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng

Xem thêm: Zendesk, citrix c, brad, brad m, pay per call project, support help desk, Help Desk support, Zendesk support, help desk project, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, gotoassist project, pay email, ill pay email signups, deployment project custom message, setup project custom user interface, need custom myspace layout ill pay, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, gotoassist, custom flash holiday greeting card email, email support project

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1742644

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

jsgill23

Hired by the Employer

$100 AUD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0