Đang Thực Hiện

HTML5, Thiết kế Photoshop, PHP, PSD to HTML, Thiết kế trang web Job by alulu

Hi Sumit,

as communicated via email, I need you to develop a portfolio webdesign for me.

Details are in the email as we've communicated on before.

Thanks

Kỹ năng: HTML5, Thiết kế Photoshop, PHP, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: webdesign portfolio, portfolio webdesign, webdesign project, project webdesign, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Klang, Malaysia

Mã Dự Án: #1743118

Đã trao cho:

csumit

Hired by the Employer

$245 USD trong 14 ngày
(28 Đánh Giá)
5.2