Đã Trao

PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO, Thử nghiệm trang web, Màn hình Windows Job by digitalcz

Hello Freelancer,

Contract time : 20 days

We need 25 Install daily, Are you interested ?

Price Rate = $150

If you are interested so we need 5 sample installs first.

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO, Thử nghiệm trang web, Màn hình Windows

Xem thêm: 150 days project, sample project contract, project contract sample, daily rate project, deployment project custom message, tuning project average price, php custom price calculator, oscommerce user custom price, oscommerce custom price, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #1743360