Đã Trao

Kiểm tra phần mềm Job by digitalcz

Hello Freelancer,

Contract time : 20 days

We need 25 Install daily, Are you interested ?

Price Rate = $150

If you are interested so we need 5 sample installs first.

Kỹ năng: Kiểm tra phần mềm

Xem thêm: 150 days project, sample project contract, project contract sample, daily rate project, deployment project custom message, tuning project average price, php custom price calculator, oscommerce user custom price, oscommerce custom price, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #1743368

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

musashi42

Hired by the Employer

$150 USD trong 20 ngày
(3 Đánh Giá)
5.3