Đang Thực Hiện

Photoshop Job by canadian87

2 Flyers as discussed on gchat

1 text win flyer

1 tenko sushi flyer

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: win project, sushi, gchat, custom flyers, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, flyers project, project flyer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Windsor, Canada

Mã Dự Án: #1743629

Đã trao cho:

nadeemfsd12

Hired by the Employer

$50 CAD trong 1 ngày
(252 Đánh Giá)
6.6