Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Xử lý đơn hàng, Đăng tải video, Trợ lí trực tuyến Job by harismubeen69

plese give a work and which type of type video we upload and i do data entry job

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Xử lý đơn hàng, Đăng tải video, Trợ lí trực tuyến

Xem thêm: plese, give project work, data entry job project, reliable data entry job, data entry job bangladesh, looking data entry job, google data entry job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Okara, Pakistan

Mã Dự Án: #1743698

1 freelancer đang chào giá trung bình €50 cho công việc này

bpojobs9856

Hired by the Employer

€50 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0