Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, YouTube Job by alimbijoy

I am interest this work.I have been working data entry with 2 years experienc.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, YouTube

Xem thêm: captcha entry data work, data entry captcha work, data entry lahore work, data entry contract work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1744299

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

captchatypist

Hired by the Employer

$35 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
3.3