Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu Job by alimbijoy

I am interest this work.I have been working data entry with 2 years experience.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu

Xem thêm: data entry years experience, captcha entry data work, data entry contract work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1744346

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

captchaworld2

Hired by the Employer

$40 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
1.2