Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu Job by alimbijoy

I am interest this work.I have been working data entry with 2 years experience.

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: data entry years experience, captcha entry data work, years data entry offline work, data entry home work nagpur, data entry home work lahore pakistan, data entry encoder work home, contract work cpa almost years experience, data entry contract work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

ID dự án: #1744346

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

captchaworld2

Hired by the Employer

$40 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
1.2