Đã Trao

Custom Project Jul 8 2012 18:23:07

I am handwriting a novel, which now needs to be typed up. 100+ pages asap.

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: 100 pages project, deployment project custom message, myspace custom pages, oscommerce custom pages, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore

Mã Dự Án: #1744437

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

myrmidonva

Hired by the Employer

$200 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0