Đã Trao

Quản lí dự án, Nghiên cứu, Research Writing, Statistics, Viết kĩ thuật Job by undispuuted

MSc IT Master Theises. Following 4-5 pages of proposal, approximately [url removed, login to view] words

Kỹ năng: Quản lí dự án, Nghiên cứu, Research Writing, Statistics, Viết kĩ thuật

Xem thêm: master project, proposal master, master words, proposal project, theises, project msc, msc project, 000 words pages, 2500 words pages, 11000 words pages, 1500 words pages, words pages, 250 words pages, 500 words pages, dotproject project custom sort, 3000 words pages

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1744460

1 freelancer đang chào giá trung bình $800 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

$800 USD trong 90 ngày
(1028 Đánh Giá)
8.6