Đã Trao

Kế toán, Nhập liệu Job by macnoni

WE ARE ONE OF THE TOP LEADING RETAIL STORE OF COMPUTERS AND [url removed, login to view] WE NEED ACCOUNTING PACKAGE TO KNOW FINANCIAL POSITION OF COMPANY EVERY YEAR.

Kỹ năng: Kế toán, Nhập liệu

Xem thêm: retail package, 2012 retail, need store accounting, store accounting, accounting package, financial accounting project, project financial accounting, retail project, accounting position, package project, accounting retail store, need financial project, need know design flash, retail store accounting, need know sales people, project accounting, need know slogan, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Alkhobar, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1744747

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

DBULLO

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0