Đã Trao

Quản lí, Đăng tải video Job by asdhikarisagar

I am just new on this sites

Kỹ năng: Quản lí, Đăng tải video

Xem thêm: bulk project bidding sites, custom sites magento, unique custom sites, sales project comparison sites, dotproject project custom sort, review project bid sites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nepal

Mã Dự Án: #1744749

0 freelancer đang chào giá trung bình $/giờ cho công việc này

alexDimitro

Hired by the Employer

$25 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
4.5