Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, PHP, Quản lí dự án Job by bhagyalaxmibal

online data entry, copy paste

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, PHP, Quản lí dự án

Xem thêm: copy paste online project, job entry data online, copy paste data online, data entry training online

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) TEZPUR, India

Mã Dự Án: #1745033

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

livesolutions

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(81 Đánh Giá)
7.9