Đã Trao

Custom Project Jul 8 2012 17:03:03

hi, its going to bea social network with the basic feature like video sharing, geotagging, photo, files and [url removed, login to view] it sumtin u can handle?

Kỹ năng: eCommerce, Thiết kế đồ họa, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: social photo sharing, social network video sharing, custom sharing files script, custom sharing, project sharing, custom social network, geotagging, flash custom photo scroll, dotproject project custom sort, website design sharing files, pay sharing files

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nigeria

Mã Dự Án: #1745092

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

hi2viv

Hired by the Employer

$200 USD trong 30 ngày
(86 Đánh Giá)
9.0