Đã Trao

Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Biên tập Job by cnimitt

data entry

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Biên tập

Xem thêm: 104 data entry, custom export data quickbooks, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indore, India

Mã Dự Án: #1745107

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹150 cho công việc này

mercymathews

Hired by the Employer

₹150 INR / giờ
(1157 Đánh Giá)
8.2