Đã Hủy

Blog, Linkedin Job by munazabatool

hello sir

i want to do work for you at least please hire me for one project of blog comments...you will be happy to see my work....really

i don't disappoint you....

Kỹ năng: Blog, Linkedin

Xem thêm: project based work, project based work websites

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Hyderabad, Pakistan

Mã Dự Án: #1745572

1 freelancer đang chào giá trung bình $7 cho công việc này

buraqtech

Hired by the Employer

$7 USD / giờ
(7 Đánh Giá)
4.4