Đã hoàn thành

Custom Project Jul 9 2012 09:23:21

164 photos to be edited as per email

Tatoos and bra lines removed

Background to be in white

touch up on skin where needed.

Bras showing through tops removed.

Kỹ năng: Chỉnh sửa hình ảnh

Xem thêm: tops in, bras, bra, touch white background, edited photos, lines project, background removed photos, skin project, tatoos, background skin, edited white background, project skin, custom skin, custom skin variations player getusroi, deployment project custom license number, flash custom skin, custom web game needed, dotproject project custom sort, custom skin player, flash custom skin video player, stop play custom skin flash, create custom skin wordpress blog, touch photos

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) East Blaxland, Australia

Mã Dự Án: #1745701

Đã trao cho:

RajeshSrivastav

Hired by the Employer

$164 AUD trong 3 ngày
(177 Đánh Giá)
6.5