Đã Trao

Custom Project Jul 9 2012 13:34:54

hi sir i can't reply back to you...send me an email i have a question about the photo you send to me tnx.. i just created to just tot contact you..just ignore this project ^^

ill send the sample file to you..

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng

Xem thêm: reply back, tot, sample project email, project email sample, project ico file, project multisim file, standalone project pdf file, project award certificate sample

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manila, Philippines

Mã Dự Án: #1746208

1 freelancer đang chào giá trung bình ₱1200 cho công việc này

DarrenM488

Hired by the Employer

₱1200 PHP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0