Đã Trao

Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Bán hàng Job by mizanurr02

Hi,

I would like to have a job if I want to You.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: want build job portal, want illustrator job, project turkey want visit, dotproject project custom sort, want easy job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pabna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1746270

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

adilzfr786

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(77 Đánh Giá)
8.4