Đang Thực Hiện

Custom Project Jul 9 2012 19:09:38

Photoshop -> Place a guy on top of a background. Can discuss more in detail.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: photoshop guy, custom photoshop, photoshop background project, background photoshop project, deployment project custom message, cut background pictures, dotproject project custom sort, website create background picture

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Auckland, New Zealand

Mã Dự Án: #1746312

Đã trao cho:

Djdesign

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(1190 Đánh Giá)
8.0