Đang Thực Hiện

Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị, Bán hàng Job by ahsenazeez

Brother;

Need Itallian 2 Million Consumer with Excellent Quality

as we discussed just before...

thanks

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: ahsenazeez, deployment project custom message, project coordinator quality, dotproject project custom sort, project reliable quality activity

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) faisalabad, Pakistan

Mã Dự Án: #1746644

Đã trao cho:

waqassaba

Hired by the Employer

$150 USD trong 1 ngày
(59 Đánh Giá)
6.6