Đang Thực Hiện

Custom Project Jul 9 2012 12:01:19

Provide 5 flash animations to integrate with flash based interface -based on scope attached

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: webvideocompany, project animations, flash project scope, flash project animations, setup project custom, deployment project custom message, scope project, project plan scope, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 127 nhận xét ) Alderley Edge, United Kingdom

Mã Dự Án: #1746742

Đã trao cho:

tarekahmed

Hired by the Employer

$1000 USD trong 12 ngày
(242 Đánh Giá)
7.7